Semináře

  Třebaže je Vojtova terapie reflexní, a tedy nepodléhá vědomému řízení člověka, nepůsobí pouze na tělo. Stejně tak hybná porucha se nemanifestuje pouze tělesně, ale zanechává svou stopu také v psychice - ve způsobu, jakým člověk jedná, pracuje se svými emocemi a reaguje na vnější podněty.

  Vojtův princip nám říká, že nejsilnějším podnětem k pohybu vpřed je naše vlastní motivace. Dítě se nehýbe proto, že se tak rozhodne - jeho mozek mu spouští odpovídající hybné vzorce v reakci na jeho touhu poznávat svět kolem.

  Zdravé dítě nepotřebuje žádný vnější stimul, aby se pohnulo vpřed - postiženému tento stimul dává Vojta.

  Protože malé miminko je ve svém myšlení konkrétní, nijak své tělo nehodnotí a nemá o něm zatím  představu, má v tu chvíli Vojtova terapie nejvýraznější efekt. Čím konkrétnější, silnější a více ukotvená je však představa dítěte o tom, jak jeho tělo ve vztahu k vnějšímu světu funguje, tím náročnější je dosáhnout změny. 

Postupem času tak už nezáleží jen na tom, jak dobře se cvičí, ale i na tom, jaká je
  schopnost terapeuta rozeznat, jestli dítě pláče/nereaguje/reaguje proto, že

 • cítí strach z výchozí polohy 
 • cítí bolest
 • cítí nejistotu v reakci, kterou cvičení vyvolá
 • příliš o cvičení přemýšlí 

Proto je nezbytně nutné vědět, jaký vliv  na výsledek terapie má

 • energie, s jakou o terapii mluvíme
 • naše reakce na vzdor dítěte
 • věk dítěte a jeho momentální psychická úroveň
 • dynamika, s jakou dítě vedeme zaujmout výchozí terapeutickou polohu
 • slova, která volíme, když mezi terapeutickými jednotkami chceme dítě vést k vědomému pohybu
 • handling a struktura všech ostatních aktivit konkrétního dítěte
 • charakter dítěte
 • případné přidružené postižení

Touto problematikou se na seminářích ve spolupráci s Mudr. Stanislavem Severou dlouhodobě  zabývá Petra Fridrichová.
Probíhají za plné podpory fyzioterapeutky Veroniky Walther - Vojtové.

Jsou otevřeny jak rodičům, tak lékařům a terapeutům a pokrývají následující témata

 • psychika ve Vojtově terapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou
 • psychika ve Vojtově terapii u dětí s Rettovým syndromem
 • psychika ve Vojtově terapii u dětí s mentálním postižením
 • vliv absence Vojtovy terapie na psychiku člověka s těžkou hybnou poruchou
 • terapie a self-training starších dětí a dospělých s dětskou mozkovou obrnou (Vojta jako základ)
Máte zájem o seminář a chcete se dozvědět více?

Email: petra.yfsc.cz@gmail.com

Telefon: 603 313 507