Diagnostika DMO

Diagnostika DMO

Václav Vojta stojí za dosud nejpřesnější  metodou 

včasné diagnostiky poruch pohybového vývoje - od lehkých centrálních koordinačních poruch až po 
 dětskou mozkovou obrnu.

Pomocí ní dokáže u nejmenších dětí - nejpozději do půl roku věku a u nejtěžších forem už kolem šesti týdnů po narození !!! odhalit ohrožení vývojem DMO.

V sedmdesátých letech prováděli prof. Vojta a prof. Tomi (Japonsko) rozsáhlý screening, kde na deseti tisících dětí v Japonsku, Německu a Itálii dokázali, že zahájí - li se intenzivní, kvalitní terapie výhradně Vojtovou metodou do půl roku věku dítěte, lze až u poloviny dětí, které jsou ohroženy rozvojem DMO, vzniku poruchy zcela zabránit.

Při zahájení terapie v pozdějším věku NE !!!!

Bohužel pro svět a bohužel i pro nás - emigrace profesora Vojty se v této oblasti velmi podepsala. Protože osvojit si Vojtovu včasnou diagnostiku není snadné, mělo jen velmi málo našich odborníků po revoluci, než Vojta v roce 2000 zemřel, šanci a potřebný čas se ji naučit.

V naší zemi je tak jediným odborníkem, lékařem, který se včasnou diagnostiku (ale také terapii) dokonale naučil od samotného Vojty, Mudr. Stanislav Severa. 

Ten přitom sám je otcem dcery s těžkou formou DMO. Celý svůj profesní život tak zasvětil právě dětem, jejich terapii a včasné diagnostice.

Proto, máte-li pochybnosti a obavy o zdravý vývoj svého dítěte či malého pacienta, neváhejte a obraťte se na Mudr. Severu (ten dál přednostně přijímá do péče právě děti v kojeneckém věku, takže nebudete čekat ani měsíce, ani týdny)

Mudr. Stanislav Severa
Žďárská 80
592 31 Nové Město na Moravě
Firemní telefon: +420 566 615 355
Mobilní telefon: +420 603 207 805