Možnosti spolupráce 

Jedním z našich hlavních cílů je rozšíření povědomí a dovednosti ve Vojtově včasné diagnostice pohybových poruch.

Proto je Mudr. Stanislav Severa v rámci své praxe otevřen spolupráci - lze si s ním jak domluvit náhled  u diagnostiky přímo v jeho ambulanci v Novém Městě na Moravě, 

tak skupinový workshop pro fyzioterapeuty či lékaře.

Tématické  okruhy: 

 • diagnostika CKP/DMO podle Vojty (posturální ontogeneze, primitivní reflexologie, polohové testy) - teorie i praxe: Mudr. S.Severa
 • terapie podle Vojty: Mudr. S.Severa
 • léčba botulotoxinem u dětí s CKP/DMO od kojeneckého věku - teorie i praxe: S. Severa

Na základě zkušeností z naší dlouhotrvající spolupráce otevřeme další témata:

 • psychika těžké hybné poruchy: P. Fridrichová
 • astereognózie a její handling: P. Fridrichová

  V dopoledních hodinách (8-13) přednáší Mudr. Severa.
 • 1. den workshopu je ústředním tématem včasná diagnostika, 
  2. den klinické obrazy DMO
  Seminář s Petrou Fridrichovou probíhá 1. den v odpoledních hodinách - 14:00 - 18:00
 • Více info u Petry Fridrichové na  petra.yfsc.cz@gmail.com


Proběhlé akce:

22.2.2024 - 23.2.2024 - workshop včasné diagnostiky a následné péče v Novém Městě na Moravě