Naši lidé

Veronika Walther - Vojta - dcera prof. Vojty, fyzioterapeutka, Mnichov - jménem celé Vojtovy rodiny záštita všech našich aktivit

Petra Fridrichová - zakladatelka iniciativy, koordinátorka akcí
Petra - její úzkou specializací je intenzivní práce s nejmenšími dětmi ohroženými/ s těžkou centrální parézou (DMO), to vše v úzké spolupráci právě s Mudr. Severou 

Mudr. Stanislav Severa - neurolog, v časné diagnostice pohybových poruch podle Vojty platí za světovou špičku - v rámci našich aktivit své znalosti předává dál a v rámci své soukromé praxe pomáhá tam, kde je to třeba

V letech 1990 - 2000 intenzivně spolupracoval s profesorem Vojtou - ve věhlasném Centro Vojta v Itálii si od něj osvojil jak terapeutickou, tak diagnostickou metodu. Později se, na Vojtovu žádost,  podílel také na koncepci a výuce včasné diagnostiky CKP/DMO.

Libuše Procheová  - fyzioterapeutka, která celý svůj profesní život působila ve věhlasném Centro Vojta v Římě a v péči měla mnoho bývalých pacientů prof. Vojty - externě s námi konzultuje některé české děti 

PhDr. Jiří Čumpelík, PhD. - špičkový fyzioterapeut baletu Národního divadla v Praze, lektor jógy, mistr vývojové kineziologie - své znalosti předává mnoho let Petře, konzultuje specifické postupy u konkrétních dětí a jedinečným způsobem chápe Vojtův princip - velmi ho potřebujeme! 

Za námi další kolegové a přátelé - pomáhají jak organizačně, tak administrativně a pracovně, kde je to třeba. Děkujeme!